endorFiT

endorFiT

55555
Oceniono: 3 razy
Poznań
Polna 13 a / 19, 60-535 Poznań

I. Sprawy organizacyjne

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 16 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosą jednorazową opłatę.
 2. Osoba chcąca korzystać z zajęć klubu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach obowiązuje rezerwacja miejsc. Rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną, za pomocą Grafiku Online.
 4. Klienci spóźniający się na zajęcia nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 5. Rezerwację zajęć można bez konsekwencji odwołać do 8 godzin przed ich rozpoczęciem. Nieodwołanie w odpowiednim czasie lub nieusprawiedliwiona nieobecność będzie skutkowała wykorzystaniem pojedynczego wejścia z karnetu lub pobraniem kaucji w przypadku kart Benefit Systems, FitProfit i OK System.
 6. Ceny karnetów i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik, umieszczony na stronie www.endorfit.eu oraz dostępny w klubie.
 7. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę. Nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania. Nie wydaje się duplikatów karnetów. Karnet jest dowodem uiszczenia opłaty.
 8. Karnet należy podstemplować za każdym razem przy wejściu do klubu.
 9. Karnet jest tylko ważny w terminie na nim określonym.
 10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 11. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 12. Osoby korzystające z kart Benefit Systems, FitProfit i OK System zobowiązane są do uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 10zł na poczet przyszłych rezerwacji.
 13. endorFiT nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 14. endorFiT przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej, na stronie www.endorfit.eu

II. Korzystanie z usług endorFiT

Klient endorFiT zobowiązany jest:

 1. Ściśle stosować się do poleceń trenera w trakcie zajęć.
 2. Nosić obuwie sportowe, zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu) w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 3. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń.
 4. Do przestrzegania i zachowania czystości, oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 5. Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia klubu jak również zniszczenia pomieszczeń.
 6. Do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 7. Nie spożywania alkoholu oraz nie palenia na terenie klubu.

III. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być zgłaszane w formie ustnej do pracownika klubu lub pisemnej pod adres: kontakt@endorfit.eu
 2. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych
 3. Osoba, która wykupuje karnet/jednorazową wejściówkę zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu Klubu endorFiT.
 4. Osoby łamiące Regulamin mogą zostać usunięte z zajęć

RezerwacjeNazwa
Lokalizacja
Trener
Data
Cena(zł)
Rezerwacja
Ten obiekt nie posiada usług do rezerwacji w tym czasie. Spróbuj wybrać inną datę, godzinę lub zwiększyć tolerancję.