Szkoła Jogi Sagar

Szkoła Jogi Sagar

Wrocław
Jastrzębia 11 / 1, 53-148 Wrocław

Regulamin Szkoły Zajęcia

 1. Udział w zajęciach stanowi całość, wymagana jest obecność na całej sesji, prosimy, aby osoby spóźnione nie wchodziły na salę.
 2. Zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach. W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia.
 4. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.
 5. Do praktyki asan nie można przystępować z pełnym żołądkiem, należy odczekać minimum godzinę po bardzo lekkim posiłku, po obfitym cztery.
 6. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie, należy o tym poinformować osobę prowadzącą.
 7. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela.
 8. Sprzęt, z którego korzystamy, trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce.
 9. Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na silnym słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu.

Problemy zdrowotne

 1. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 2. Panie w ciąży i w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan - prosimy o zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.
 3. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą.

Karnety

 1. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
 2. Niewykorzystane zajęcia w okresie obowiązywania karnetu można wykorzystać w następnym miesiącu pod  warunkiem wykupienia nowego karnetu na 8 zajęć na następny miesiąc.
 3. Osoby, które wykorzystały karnet przed upływem jego ważności, mogą wykupić dodatkowe zajęcia pojedyncze w cenie 20 zł.
 4. Karnet jest ważny tylko w terminie na nim wypisanym i nie podlega przedłużeniu.

Zrzeczenie odpowiedzialności

 1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

RezerwacjeNazwa
Lokalizacja
Trener
Data
Cena(zł)
Rezerwacja
Ten obiekt nie posiada usług do rezerwacji w tym czasie. Spróbuj wybrać inną datę, godzinę lub zwiększyć tolerancję.